شنبه 6 فروردین‌ماه سال 1384
همیشه و در هر دوران کسانی بوده اند که کارشان فقط ایجاد محدودیت بوده است.
در دوران ما عده ای پیدا شده اندکه منادی اسلام شده اند  و می خواهند مردم را به اتفاق به بهشت بفرستند .
 بعد از ویدئو و ماهواره که مروج فساد بوده و قلع و قمع کردند حالا راههای اینترنت را می بندند.
اینان از «امر به معروف و نهی از منکر» فقط نهی از منکر را با شدت اجرا می کنند البته منکری که خود تشخیص بدهند.
دراین مدت فیلتر شدن سایت بلاگ اسکای امکان دسترسی و پابلیش کردن آنرا غیر ممکن کرده بود امید وارم بتوانم هر روز مطلبی بنویسم.