یکشنبه 15 خرداد‌ماه سال 1384
اگر خداوند نخواهد هیچ چیز اتفاق نمی افتد. این درست است ،اما زمانی که ما خودمان هر کاری که دلمان می خواهد می کنیم. چرا خداوند را وارد ماجرا می کنیم؟

می گویند یک روز علامه جعفری در جواب آقائی که پایش به سنگ خورده بودو عدالت آسمانی را زیر سوال می برد گفت « آقای محترم !خداوند بیکار نیست که به دنبال پای شما و من و هزاران هزار و میلیونها میلیون و میلیاردها میلیارد جاندار بیفتد و مواظب دست و پای آنها باشد».

مواظب پای تان باشید و در حرف های تان دقت کنید. خداوند به شما عقل داده اگر نمی خواهید استفاده کنید خداوند  چه گناهی دارد؟!!


  

 
فن کدبانوگری

  

اگر اشتباهی نمک زیادی در غذا ریختیدیک قاچ سیب زمینی در قابلمه بیندازید مساله حل می شود.

درمان سر درد : یک لیمو را از وسط ببرید و به پیشانی تان بمالید، از شر سر درد خلاص می شوید.

اگر نمی توانید در شیشه مربا یا خیار شور را باز کنید دستکش ظرفشوئی دستتان کنید رد خور ندارد.

 

 

واقعیتهای زندگی

 

اگراشتباهی نمک زیادی در غذا ریختید این جمله را حفظ کنید و از حفظ به طرف بگوئید.

یعنی چه که شور است؟!همینه که هست.اگر ننه ات (مادرت) پخته بود دو لپی می خوردی.

 

درمان سریع سر درد : یک ساعت اخم و تخم کنید بعد این ورد را برای طرف بخوانید.

برادرم اینا رفته اند اروپا من بدبخت را تا شمال هم نمی توانی ببری.

 

اگر نمی توانید در شیشه مربا و خیار شور را باز کنید بگوئید مرده شور این زندگی را ببرد که همه اش کلفتی استفیلم تبلیغاتی دکتر معین دیروز نمایش داده نشد گفته می شود علت توقیف حضور حجاریان در فیلم بوده است.چند روز پیش هم دکتر الهه کولائی سخنگوی معین را هم به گفتگوی شبکه ۲ راه ندادند .مصاحبه مجله زنان با او را اینجا بخوانید.

یک مطلب متفاوت هم بی بی سی دارد بخوانید.