پنج‌شنبه 16 تیر‌ماه سال 1384

ده دوازده روز ننوشتم .به چند دلیل
اول از همه حوصله نوشتن نداشتم.همین چند روزه عزیزی را از دست دادم که تمام ذهن مرا به خود مشغول داشت.دیگر به سونامی احمدی نژاد فکر نمی کردم .
دوم امکان دسترسی به بلاگ اسکای را نداشتم. نمی دانم با این مشکل چکار کنم.
این روزها که فضا به سوی بسته شدن می رود باید فکر دیگری کرد.تصمیم دارم به فضای دیگری نقل مکان کنم .دنبال یک جای خوب می گردم .بسیاری توصیه کردند که دیگر سیاسی ننویسم .
آخر می گفتند  حوصله و  وقت آمدن تا اوین را برای ملاقات ندارند!!! همین جا از تمام بزرگوارانی که با ایمیل ها و تماس های تلفنی خود جویای احوال وبلاگ بودند سپاسگذاری می کنم .
امیدوارم با خارج شدن از امواج دموکراسی سازمان یافته نظامی بتوانم مجددا برگردم