X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 28 مهر‌ماه سال 1384

منت زخلقی برای لقمه ای نان می کشیم
دیگری نان می دهد ما ناز اینان می
کشیم
چون توکل نیست کار ما بدست مردم است
خواجه ما را منتظر
، ما ناز دربان می کشیم


 

امروز میلاد امام حسن مجتبی (ع) ملقب به کریم اهل بیت است.چندسالی است که  به همین مناسبت عده ای در جهت اطعام مردم ، هزینه پخت نان یک نانوائی را تقبل نموده ، تا رایگان توزیع شود. البته این رسم در شهرهای کوچکتر از سالیان پیش برقرار بود لکن در شهرهای بزرگتر و بخصوص تهران اخیرا گسترش پیدا کرده است. اصفهان در این زمینه پیش قدم می باشد.نفس کار ، زیباست.صرفنظر از اینکه استفاده کننده چه شخصی است ، قوت غالب مردم بی واسطه به آنها می رسد.

البته این هفته بنام هفته اطعام مساکین نام گرفته است.اما متاسفانههر چه که حکومت در آن وارد می شود بیشتر از آنکه در جهت گره گشائی باشد ، سمت و سوی نمیشی به خود می گیرد.گویا این کارها صورت می گیرد تاتصاویری شوند تاازتلویزیون پخش گردد.

گروهی راه افتاده اند و شبانه به منظور رفع نیاز مردمی مستضعف کیسه هائی !! را در کنار درب خانه های آنان قرار داده و زنگ آنها را زده و رد می شوند. آن فرد مستضعف از خانه بیرون آمده ، سری به اطراف می گرداند و کسی را نمی بیند و ناگهان چشمش به کیسه می افتد ، خوشحال می شود و آنرا درون خانه می برد.تمام اینها را که گفتم خیالپردازی یا قصه نیستف بلکه اعمالی است که با نیت کمک ، انجام می شود ولی با دوربین تمام مراحل آن ضبط می شود و از تلویزیون و حتی جالب تر از اخبار بخش می شود.

گویا چون حضرت علی (ع) در زمان خودش شبانه گونی به دوش می کشید و به درب خانه مردم می رفت حالا هم بعد از 1400 سال اگر بخواهیم مانند او به مردم کمک کنیم حتما مایحتاجشان را درون کیسه های سیاه رنگی ریخته و شبانه کنار در خانه هایشان یگذاریم. اما نکته مهمتر را فراموش کزده اند ، که آن حضرت بطور ناشناس این کار را می کرد ، چه بسا حفظ آبروی آن فرد گرفتار از هر چیزی مهمتر بوده و در خفا بودن آن عمل اجر بیشتری نصیب آن می کرد.اما اینان بدون حضور دوربین ، دست به سر بچه یتیم هم نمی کشند.

همین هفته پیش عده ای کودک یتیم را خدمت احمدی نژاد بردند تا او دست محبت بر سرشان بکشد.نمی دانم ایشان رئیس جمهور شده تا دست به سر کودک یتیم بکشد و او را ببوسد و دوربینها فیلمبرداری کنندو در اخبار پخش کنند. یا اینکه رئیس جمهور شده تا شبانه رو وقتش را صرف رفع مشکلات معیشتی تمام مردم جامعه کند.