شنبه 7 آبان‌ماه سال 1384


واکنش های بی سابقه به سخنان احمدی نژاد همچنان ادامه دارد. در یک اقدام نادر کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل  و پاپ هم از این سخنان ابراز انزجار کردند. 25 کشور اتحادیه اروپا و کشورهای عضور شورای امنیت هم طی بیانیه ، آن را محکوم دانسته اند. صائب عریقات از مسئولان فلسطینی نیز این سخنان را نسنجیده خوانده و حتی افغانستان ، همین کشور فشل همسایه خودمان هم آن را ناپسند دانسته است.

در این شکی نیست که این یک جو تبلیغاتی گسترده علیه ایران است. شرایط به گونه ایبه نظر می آید که انگار از قبل قرار گذاشته بودند که این هجمه را آغاز کنند. در اینجا قدرتهای بزرگ دنیا ، آنانی که بدنبال محکومیت هسته ای ایران هستند ، نقش مهمی را ایفا می کنند.

اما دیروز احمدی نژاد علی رغم ماست مالی که لاریجانی بر روی گفته های او کرده بود مجددا بر حرفهایش پای فشرد. تلویزین هم سخنان او را برگرفته از سخنان امام دانسته تا بلکه بار او سبکتر شود

اگر به خطبه های دیروز نماز جمعه گوش داده باشید ، رفسنجانی گرچه تحلیلش این بود که شرائط داخل اسرائیل زوال این رژیم را نشان می دهد اما راه حل مسئله فلسطین را برگزاری رفراندوم با حضور همه مردم مسلمان و یهودی این سرزمین می دانست. چگونه و چه موقع حرف زدن هنر سیاست مداران است. با شعار مملکت جلو نمی رود.

امام یک سخن اساسی تر نیز داشت و آن اینکه "حفظ نظام از اهم واجبات است" این واجب تا به حدی است که ایشان از نماز خواندن هم اهمیت آن را بیشتر دانسته است. حال چگونه است که فردی بعنوان رئیس جمهور یک مملکت بدون در نظر گرفتن موقعیت جهانی و منطقه ای و اجماع کشور های دنیا سخنانی بر زبان بیاورد که اینگونه اوضاع را از این که هست متشنج تر کند. واقعا این سوال مطرح است که حمایت از ملت فلسطین که یک واجب می باشد تا کجا جایز است ؟ شاید همدردی را به آن جابرسانیم که برای نجات یک نفر ، که در رودخانه ای خروشان افتاده و طلب کمک می کند ، بی هیچ وسیله ای ، به همان جریان بسپاریم ، مطمئنا این جز خودکشی چیز دیگری نخواهد بود. قبول کنیم که در جهان منزوی تر شده ایم. تمام رشته های خاتمی مبنی بر تنش زدایی و تعامل با کشورهای دنیا ، تماما پنبه شد . به راستی تا کی می خواهیم هزینه های این تغییر سیاستها را بپردازیم؟

یکی باید جلوی این را بگیرد ، نمیدانم شاید به قول همکلاسی  ام فردا بشنویم فلانی جاسوس و نفوذی عوامل خارجی بود .آخر مگر دشمن فقط از مرزها نفوذ می کند و یا دشمنی فقط تهاجم فرهنگی و سیاسی توسط کشورهای دیگر است. داستان لاکپشت و مرغابیها را که حتما می دانید.

لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود