یکشنبه 27 آذر‌ماه سال 1384

دیروز روزنامه شرق مطلبی داشت تحت عنوان" سالانه سه میلیون دختر آفریقایى ختنه مى شوند".بخوانید.سوالی که ممکن است درهمان ابتدا ذهن خیلی ها برسد این است ، ختنه دختران؟

درست است !  کنجکاو شدم و جستجو کردم

دردناکتر آن بود وقتی  که فهمیدم در همین ایران ما هم این مسئله رواج دارد. وقتی گزارش خانم بنی یعقوب را بخوانید به عمق فاجعه پی می برید. حال این گزارش از زنان بندر کنگ تهیه شده ، مطمئنا نقاط دیگری نیز چنین شرائطی حاکم خواهد بود.

نمی دانم به این مناطق سفر کرده اید یا نه ؟ من حدود 10 سال پیش به همین بندر کنگ رفتم . این بندر نزدیک بندر لنگه است .همانند این بندر ، بندر دیگری است بنام بندر خمیر ، که بسیار نزدیک به هم هستند.بافت جمعیتی همه اینها یکسان است. مردم در بدترین وضعیت موجود زندگی می کنند. تو بازار غیر از ماهی ، مغازه هائی را پیدا می کنی بنام بوتیک که برخی اجناس ته لنجی مانند عطر و ادکلن و البسه درآن یافت می شود. کوچه هائی کثیف و آلوده ، در عوض مساجدی تمیز که  تمیزی آنها و سفیدکاریشان در بین ساختمانهای فرسوده  کاملا نمایان است.

حال در این جامعه ، اعمالی انجام می شود که از بشریت به دور است ، حتما وضع مردم آفریقا از این هم فلاکت بار تر خواهد بود . اینان در کنار مشکلات معیشتی ، مشکلات فرهنگی عمیقی دارند که بر باورهای غلط شکل گرفته است. تحلیل دیگری از این گزارش را اینجا بخوانید.