X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1385

سلامت را نمى خواهند پاسخ گفت

هوا بس ناجوانمردانه پردود است
سلامى گر کنى بر دوست،
سرى جنباند و پنهان نماید رخ
وگر هم پاسخى گوید
ز پشت پوزه  بند آید برون، پاسخ
نفس ها حبس در سینه است
و حتى با وجود صافى طبى
نفس در گرمگاه سینه سوزد حلق و نایت را
وگر خواهى برون آرى صدایت را
چنانت سرفه مى گیرد که گویى خنجرى در حنجرت رفته ست
•••
مگر سر درد هم کشک است یا پشم است؟
اگر هم این چنین باشد،
ولیکن در هوا چیزى یقیناً هست،
که کارش سوزش چشم است،
و در این هیچ شکى نیست
ولى این اشک
نه الماس درخشانى ست
نه مروارید غلتانى ست
به جز آب  سیاهى نیست
روان از دیده بر دوده
•••
زمین گرد است
هوا هم گاز کربن یا که دى اکسید گوگرد است
و در ترکیب آن اکسیژن و دوده ست
که با سرب و سموم دیگر آلوده ست
زمن بشنو،
دبستان ها اگر باز و اگر تعطیل
(و یا بى نظم و هردمبیل)
به فرزندت بگو امروز هم بیرون میا زود است
هوا بس ناجوانمردانه پردود است.