جمعه 28 مهر‌ماه سال 1385

دستم بوی گل می داد. مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند.

اما هیچ کس فکر نکرد که شاید من یک گل کاشته باشم.