جمعه 3 آذر‌ماه سال 1385

نمی دانم چرا فیفا عاقلانه رفتار نکرد و ایران را تحریم کرد!! آقایان با اطمینان گفته بودند فیفا چنین کاری نخواهد کرد. اما دیدیم که فیفا به اولتیماتوم خودش عمل کرد و ایران را محروم کرد.تصمیمیات انقلابی نتیجه ای بهتر از این نخواهد داشت. تغییر اساسنامه فدراسیون کاریست که می بایست اتفاق بیفتد. حال تقصیر را گردن دادکان بیندازند یا علی آبادی چاره کار نخواهد بود. همین چند ماه پیش دادکان را با یک تصمیم انقلابی برکنار کردند. همانگونه که یکباره مدیرعامل پارسیان را برکنار کردند.و چون قدرت در دستشان است کسی نمی تواند چیزی را به آنها تحمیل کند.جالب آن است هیچکدام از مسئولین فدراسیون و یا سازمان تربیت بدنی و شخص علی آبادی هیچ موضعی نگرفته اند.

البته باید قبول کنیم که 90درصد باشگاههای ما دولتی هستند و به نوعی از بودجه دولتی استفاده می کنند و دولت حق  خود می داند که در گزینش مدیران آن دخالت کند و بجای روش انتخابی افراد را نصب کنند. اما گویا نمی توانیم بگوئیم فقط قسمتی از اساسنامه را قبول داریم و مابقی اش را نمی پذیریم.از بی تدبیری آقایان همین بس که 48 ساعت دیگر تیم فوتبال ایران برای شرکت در بازیهای دوحه ، می بایست به قطر می رفت. ولی فکر کردند که فیفا هم مصلحت اندیشی می کند و بازهم فرصت می دهد.

 

 

قطعنامه حقوق بشر هم علیه ایرن تصویب شد .آنهم با هدایت کانادا ، بعد از مرگ زهرا کاظمی و بی توجهی مقامات مربوط (مانند تمام بی توجهی هایشان) ، کانادا هرسال پیش قراول تصویب قطعنامه حقوق بشر علیه ایران می شود و همواره هم موفق بوده است. همه اینها تبعات یک عمل نابخردانه بود که یک خبرنگار را به دید جاسوس زیر شکنجه کشتند و به هیچ گروهی پاسخگو نشدند.

خوشمزه آنکه ایران هم یک قطعنامه علیه کانادا پیشنهاد کرد ، که در آن کانادا به رفتار بد با صاحبان اولیه کانادا متهم شده بود که مورد تصویب قرار نگرفت.