شنبه 25 آذر‌ماه سال 1385

دیروز در رای گیری شرکت کردم و به لیست یاران خاتمی رای دادم.اما تا الان که بیش از 24 سان از پایان رای گیری گذشته هیچ خبررسمی در مورد شورای شهرتهران اعلام نشده است. سه گروه اصلی در این انتخاب خود را برنده می دانند.از دیشب که در نحوه شمارش آرا بین علما اختلاف افتاد وضعیت دگرگون شد.و خوشمزه تر زمانی بود که گفتند صندوقها را نشمرده به مکانهائی از قبل تعیین شده برای شمارش می برند.با وجود نتیجه انتخاب خبرگان در تهران و نتایج شوراهای شهر در شهرهای دیگر می توان حدس زد که اوضاع آن طور که اقتدارگراها می خواستند نبوده است. پیشتازی هاشمی و عقب ماندن خوشوقت و مصباح یزدی خبر از یک رویداد مهم می دهد. از صبح زود پیگیر بودم. سایت اصلاح طلبها هم امیدواری می دهد و هم ابراز نگرانی می کند. حتی اصولگراهای جدا شده از دولت هم معنرض این رویه شده اند.همه چیز در برزخ است.اما یه چیز را مطمئنم اگر تمامیت خواهان شانس اول بودند حتما زودتر از اینها آرا اعلام می شد. امشب کاندیداهای اصلاح طلب جلوی فرمانداری جمع شدند تا به این روند اعتراض کنند .می دانید نشانه های یک انقلاب مخملین نمایان میشود اگر آرا مردم دگرگون شود آیا مردم ما چنین همتی دارند.بعید می دانم. دیشب را که با نگرانی خوابیدیم. امشب را هم بسر کنیم. فردا روز خداست. بالاخره خبری باید اعلام شود.امیدوارم خوش باشد.تا فردا