سه‌شنبه 12 تیر‌ماه سال 1386

شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب دلآرام علی یکی از متهمان پرونده‌ی تجمع 22 خرداد سال گذشته را به 34 ماه حبس تعزیری و 10 ضربه شلاق محکوم کرد اتهامات وی شرکت در تجمع غیرقانونی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم و آسایش عمومی عنوان شده است.  لینک

 

خیلی ساده و مختصر 2 سال و ده ماه حبس و 10 ضربه شلاق ناقابل ، حالا حبس را بپذیریم این 10 ضربه شلاق چه معنائی دارد؟ آیا بحث تحقیر است یا تنبه ؟

امیدوارم محمل قانونی برای تعیین این مجازات های سنگین وجود داشته باشد. و سلیقه ای و با حب و بغض صورت نگرفته باشد. اتهاماتی چنین کلی که آنقدر وسیع است که هر فعلی را که به مذاق متولیان امور خوش نیاید ،حتی جمع آوری چند امضاء برای احقاق حق خود، در بر می گیرد.

براستی در این مملکت اگر کسی اعتراضی صنفی و یا اجتماعی داشته باشه و بخواهد آن را نه با خشونت بلکه به رسم مسالمت آمیز ابراز کنه چه راهی جلو روی خود داره ؟

نکنه باید سراغ اون راننده تاکسیه بره تا اونم ننه اش را تو خواب ببینه و جنتی هم مشکلش را حل کنه.