سه‌شنبه 20 شهریور‌ماه سال 1386

اتفاقات جالبی داره روی میده ، اول از همه گل مراد رفت بالا منبر و با همان اعتماد به نفسش گفت که به حزب نیاز نداریم و به هیچ خزبی باج نمی دم. البته این که ملت به حزب نیاز نداره کاملا" صحیحه چون هزاران نیاز دیگر داره که هنوز برآورده نشده و هر روز هم به آن اضافه هم می شود.اما این باج ندادنش به احزاب خیلیها را کفری کرده به گونه ای رئیس موتلفه هم دادش بلند شده و کروبی هم دیروز به محمود گفت دم در وایسا، البته الان نه سال 88 ، چون همین مردم محروم از احزاب جوابت را خواهند داد. حالا جواب مردم چه خواهد بود بماند.

اما جان کلام، امروز از دهان گوهربار جنتی درآمد. همان که هفته پیش رقابت در ریاست را تو مجلس خبرگان به هاشمی واگذار کرد. گفته در اسلام همیشه باطل در اکثریت بوده ولی عامل پیشرفت اسلام همان اقلیت اندک بوده است. بقولی فاطمه رجبی که 34 رای جنتی را برجسته تر از 41 رای هاشمی دانسته جنتی هم افعال اقلیت اسلام را برجسته تر عنوان کرده است. وقتی دقیق شوی می بینی سخنان جنتی همان سخن امام است که گفت "میزان رای ملت است" اما نگفت کدام ملت، همه ملت ، اکثریت ملت ، اقلیت ملت، خوب مهم تعداد رای نیست و برجستگی مهم است پس اقلیت برجسته از اکثریت معمولی ارجحیت دارد.

از این حرفهای خطرناک جسته و گریخته و در لفافه در این چند ساله شنیده می شد ولی امروز می بینیم با کمال پرروئی آقایان افکار منجمد خود را در جامعه نشر می دهند.

اما یک ابهام اگر گل مراد با رای اکثریت انتخاب شده با سخن جنتی بر حق نیست و اگر جنتی می گوید بر حق است پس با رای اقلیت آن هم با تقلب از تو صندوق درآمده است. کدام درست است؟