سه‌شنبه 16 بهمن‌ماه سال 1386

در حالیکه این روزها دستگاه ولایت سنجی و سنجش التزام عملی به اسلام با تمام توان مشغول به کار است و دائم زمان آن را تمدید می کنند تا مبادا حقی از کسی پایمال بشه، در جائی دیگر از این مملکت در جشنواره ای که عنوان بین المللی را یدک می کشه تصویر دگرگون شده ای از یک زن را در فیلم قرنطینه به نمایش گذاشته اند.

در حالیکه روزنامه جهان صنعت چند روز پیش همین تصویر را برگرفته از سایت هنوز چاپ کرده بود امروز سایت تابناک با ارائه تصویری محو از آن بلافاصله سراغ مراجع عظام رفته و کسب تکلیف کرده است و در این میان دو نظر را بیشتر چاپ نکرده، معلوم نیست که از دیگران هم کسب تکلیف کرده اند یا خیر و اگر شده چرا جوابهای دیگر منظور نشده است به هر حال نظر هر چه باشد در این دوره زمانه که چکمه پوشی نشانه تبرج است اگر فردا روز ، همین تابستان آینده ، زبونم لال، دخترها با همین شکل و شمایل خاطره حاتمی بیایند تو خیابون چی میشه؟ یادمان باشد احمدی نژاد فرموده بودند که نباید به موی سر دختر و پسرها کاری داشته باشیم اما اگر دختر کچل بود  بازهم می توان کاری نداشت؟