یکشنبه 5 اسفند‌ماه سال 1386

امروز صبح هر شبکه رادیوئی را باز می کردم صحبت از پیروزی بزرگ ملت ایران در انرژی هسته ای می کردند. این کار بیش از اندازه تابلو بود وکاملا از یک دستور دیکته شده و هماهنگ خبر می داد. مجری ها ملزم بودند با هر کس صحبت را شروع می کردند نخست این رویداد را تبریک بگویند و باطبع طرف مقابل هم تبریک می گفت.

تو شبکه سلامت ،مجری از آقای دکتری که پشت خط تلفن بود و متخصص کودکان معرفی نمود . پرسید : آقای دکتر ضمن تبریک این پیروزی بزرگ به شما لطفا" بفرمائید مادران در زمان بارداری چه تغذیه ای را باید رعایت کنند؟

همزمان چشم انداز بامدادی بی بی سی از قول وزیر خارجه آمریکا از آسان شدن مسیر تصویب قطعنامه سوم با این گزار ش البرداعی سخن می گفت.

رئیس جمهور امشب با قاطعیت اعلام کرد موضوع هسته ای خاتمه یافته است و کشورها ی غربی اگر دلشان می خواهد صدتا قطعنامه هم صادر کنند.

اما باید به یک نکته اشاره کرد و آن هنر بی بدیل البرادعی است . گزارشی  ارئه داده که هر دو طرف براساس آن ادعای پیروزی و موفقیت می کنند.البته ما بیشتر.