چهارشنبه 22 اسفند‌ماه سال 1386

بالاخره این سنت زیبا و پسندیده خانه تکانی تمام شد. از بس تکاندیم از کت و کول افتادیم. یافته های علمی اخیرا نشان داده که اینگونه مشارکتها فواید بسیاری را عاید و واصل می کند.

 

پ ن . عنوان موضوع هیچ ارتباطی به انتخابات مجلس ندارد؟