دوشنبه 26 فروردین‌ماه سال 1387

این روزها از بحران اقتصادی در آمریکا صحبت می شود.بحرانی که گویا کشورهای دیگر دنیا را هم تحت تاثیر قرار داده است و بسیاری خود را آماده شرائطی سخت تر کرده اند.

در گزارشاتی که می خوانیم اشاره به بحران  دهه 1930 اشاره می شود .بحرانی که در متون اقتصادی بسیار به آن پرداخته شده است.

اما یک اقتصاد دان در تحلیل وقایع آن زمان می گوید "در سالهای دهه 1930اقتصاد آمریکا وارد رکود شد و بازار سهام این کشور سقوط کرد. در این سالها وضعیت اروپا بهتر از آمریکا بود و در این میان آلمان شرایط مناسب تری داشت.این بحران ادامه داشت تا اینکه در سال 1936 آلمان میزبان بازی های المپیک شد و توانست از این میزبانی درآمد کلانی به دست آورد. این مساله سبب شد تا آمریکا برای بهره گیری از اوضاع نسبتا" بهتر اقتصادی آن قاره جنگی بزرگ را به رهبری هیتلر راه اندازی کند. این جنگی بود که جهان را زیرو رو کرد و بعد از اتمام آن و ویرانی اروپا ، آمریکا به تامین کننده اعتبار لازم برای بازسازی بدل شد."

اما نتیجه گیری اعلام شده قابل توجه است. این اقتصاد دان می گوید" هم اکنون نیز وضعیت اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهان نسبتا" مشابه  است.آمریکا در شرایط رکود قرار گرفته است و در مقابل قاره آسیا به خصوص کشورهای چین و هند رشدی چشمگیر را تجربه کرده اند. امسال نیز چین میزبان المپیک است و باید انتظار حادثه ای باشیم که دوباره جهان را متحول کند."