سه‌شنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1387

یک بار از سامرا از طریق ترکیه به مکه مشرف شدم در بازگشت به استامبول رسیدم.سید جمال الدین اسد آبادی با خبر شد و از من وقت ملاقات خواست.وقتی آمد گفت:پیامی برای میرزای شیرازی دارم که می خواهم به وسیله شما برای ایشان بفرستم.

به میرزا بگو: ناصرالدین شاه، فرد فاسدی است.او را ابتدا تکفیر و سپس عزل کند.به سید گفتم:اگر ناصرالدین شاه را عزل کند چه کسی به جای او بیاید؟سید جمال گفت:خود من.

گفتم:با چه پشنوانه ای؟ گفت:به پشتوانه سلطان عبدالحمید....

جریان ملاقات با سید را به ایشان.میرزا فرمود:شما چه جوابی دادی؟گفتم:مخالفت کردم بااین پیشنهاد.مرحوم میرزا گفت:اگر موافقت کرده بودی رابطه من با تو قطع می شد.می دانی این پیشنهاد چه مفسده ای دارد؟معنایش این است که تنها کشور مستقل شیعه،استقلال خودش را از دست بدهدوتبعه دولت عثمانی گردد.این به مصلحت نیست.

 

شیخ عبدالنبی نوری از شاگردان میرزای شیرازی