سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1387

بالاخره این سال مالی منتهی به .... هم تمام شد.پاسخگوئی به حسابرسهای رنگ و وارنگ انرژی زیادی می طلبد.

 مجمع آبکی هم برگزار شد و هیات مدیره و بازرس گزارش خودشان را ارائه دادند و سهامداران پول نده هم هیچ سوالی نپرسیدند. نکته جالب توجه موقع تعیین پاداش ، یکی از سهامدارها که سی درصد سهام در مقابل هفتاد درصد بقیه خود را همه کاره تشکیلات می داند به شدت با پرداخت هر گونه پاداش مخالفت کرد و گفت شرکتی که زیان انباشته هنگفت دارد و سرمایه در گردشش هم منفی شده دیگر پاداش لازم ندارد.

این سخن با اعتراض بقیه سهامدارها ، که تا آن موقع گوش به گزارش هیات مدیره و بازرس شرکت سپرده بودند و هیچ نفعی هم در این موضوع نداشتند ، روبرو شد.

نماینده یکی از سهامدارها که از دوستان دوران تحصیل بود با آن لهجه اصفهانی اش گفت :آقای .... شوما کوجا دیدید یه پروژه در حال ساخت سود آور باشه؟ برای پروژه پیشرفت و عملکردش مهمه نه سودآوریش حالا اومد و این پروژه تا پنج سال دیگه هم تموم نشد.

یکی دیگه از اون طرف گفت: آقای ... عملکرد هیات مدیره در واقع پیشرفت پروژه طبق برنامه بوده و اگر هم تاخیر داشتند بعلت کمبود نقدینگی بوده که مسئولش ما هستیم، این استدلال صحیح نیست.

آقای .. که با سابقه طولانی در شستا انتظار این هجمه را نداشت برگشت گفت: اگر ما پاداش بدهیم فردا همین آقا بازرس اونو بصورت یک بند تو گزارشش می آورد!!

آقای بازرس هم که از قضا او هم اصفهانی است گفت آقای ... تصمیمات مجمع یعنی تصمیم صاحبان سهام، صاحبان سهام هم یعنی صاحبان پول! ‌وقتی خودتون تصمیم می گیرید که پولتان را کجا خرج کنید به من ارتباطی نداره.

تقریبا جلسه به کلاس ها اکابر شبیه شده بود که در آن هر کس قصد داشت اصول اولیه مدیریت مالی رابه آقای ... تفهیم نماید. بالاخره  با تفویض اختیار به رئیس مجمع همه چیز به پایان رسید.