پنج‌شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1387

خاطره ای دیگر از سالگرد دوم خرداد زنده شد.همین اندازه که تریبونهای جناح اقتدار طلب در حالی که تمام ارکان اجرائی مملکت در اختیار دارند مرتب خبری از اصلاح طلبها ودوم خردادیهای طرد شده از نظام مطرح می کنند نشان از نگرانی آنها دارد.تولد دوم خرداد در یک سکوت و گمنامی انجام گرفت اما بعید است چنین رویدادی بار دیگر تکرار شود.شاید حضور دوباره خاتمی نقطه امیدی برای تکرار مجدد این رویداد شیرین باشد. اما هرچه که باشد ما بخاطر دختر کوچیکه هم که شده هر سال دوم خرداد را جشن می گیریم. بین خودمان بماند.

******

چند شبی است برنامه مثلث شیشه ای از شبکه پنج پخش میشه ، دیدنش خالی از لطف نیست ، حرفها، کمی با مصاحبه های رایج تفاوت دارد. امشب شمخانی را آورده بود. از نحوه پاسخهایش خوشم آمد. مشخص بود که بی ربط حرف نمی زنه، اوج پاسخهایش آنجا بود که گفت بنی صدر گرچه در جنگ عملیات موفقی انجام نداد اما خیانت نکرد .حتی گفت عملیات هویزه او برای فتح خرمشهر آغاز شد که آن کشتار بوجود آمد. اما یک چیز دیگر بیان کرد که جای تفکر بسیار می طلبد او گفت اگر بنی صدر موفق می شد اثرش را در ارتقاء صندلیهای قدرت در پشت جبهه می دیدیم و بنی صدر مدعی می شد که او بوده که پیروز شده است. نا خودآگاه تصور کردم گویا عمدی در کار بوده تا او در عملیاتهایش شکست بخورد. هر چه که بود در سالگرد آزادی خرمشهر چنین حرفی بسیار تازگی داشت.

*****

هفته پیش همایش پتروشیمی تو سالن همایشهای صدا و سیما برپا بود. خبرهای مختلفی از آن هر روز مخابره می شد. بخاطر کارهای آخر سال مجال شرکت نبود اگر هم بود حوصله شنیدن یکسری آمار و ارقام غیر واقعی نبود.دوستی گفت چرا نیامدی؟ همایش خیلی خوبی بود! گفتم اعتقاد دارم ، حرف بی ربط گفتن اش بد است شنیدنش بدتر.