سه‌شنبه 14 خرداد‌ماه سال 1387

 

   

گرچه حضور مردم در تشیع امام در نوع خود بی سابقه بود و بسیاری آن را درشان و منزلت امام به حساب می آورند لکن رفتار عده ای که قصد داشتند نهایت احساسات خود را در این عزاداری به نمایش بگذارند صحنه هائی زشت را رقم زد که به هیچ عنوان در خور مقام رهبری یک مملکت اسلامی نبود. و این موضوع از دید ناظران پنهان نماند.