شنبه 20 مهر‌ماه سال 1387

 

دیشب کلی یاد استاد خبره زاده ، استاد ادبیات دوره دانشگاه افتادم. با خانم همسر، سریال بسیار پر بار! یوسف پیامبر را می دیدیم و دائم بیاد استاد بودیم. بخصوص در آن لحظات که یوسف از دست زلیخا پا به فرار گذاشته بود و درها یک به یک به رویش باز می شد یاد او بودیم.بنده خدا او هم همینها را سر کلاس گفت اما نمی دانم چرا جامعه نسوان کلاس برادران بزرگوار را به بی غیرتی متهم کردند.

از کل سریال سه قسمت آن را بیشتر توفیق! نداشتم که ببینم .خیلی منتظر بودم که ببینم آقای سلحشور ، نمی دانم چرا از بین این همه کارگردان خبره جرجیس را انتخاب کردند، چطور این قسمت را از آب درآورده، فکر بد نکنید. تصور می کنم  بعد از انقلاب اسلامی این تنها سریالی بود که چنین صحنه ای را قرار بود در آن بگنجانند. هر چه بود همین اندازه که باعث شدخاطرات شیرین گذشته زنده شود ما را بس بود