سه‌شنبه 23 مهر‌ماه سال 1387

 

گرچه امروزهمه از بازی خوب فوتسالیستهای ما گفتند وازبازی شجاعانه آنها مقابل تیم فوتسال ایتالیاتقدیر کردند که در عین ایستگی حذف شدند.اما مثل همیشه شجاعت حضور قدرتمند خانمها نادیده گرفته شد.تیم والیبال خانمها ایران در مقابل ایتالیا بازی کرد آن هم با لباسی  اسلامی ، شجاعت این خانمهای والیبالیست از آقایان فوتسالیست بیشتر است. آنها همین که پذیرفته اند با این پوشش در میادین بین المللی بازی کنند و زیر نگاههای کنجکاو آنها ظاهر شوند و مسابقه بدهند بسیار شجاعند. بازیهائی که حتی نمایشش برای مردم ایران اشکال شرعی دارد.