پنج‌شنبه 21 آذر‌ماه سال 1387

از باغ می‌برند چراغانی‌ات کنند 

تا کاج جشن‌های زمستانی‌ات کنند 

پوشانده‌اند صبح تو را ابرهای تار 

تنها به این بهانه که بارانی‌ات کنند 

یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند 

این بار می‌برند که زندانی‌ات کنند 

ای گل‌‌، گمان مکن به شب جشن می‌روی 

شاید به خاک مرده‌ای ارزانی‌ات کنند 

یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست 

از نقطه‌ای بترس که شیطانی‌ات کنند  

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست  

گاهی بهانه‌ایست که قربانی‌ات کنند