شنبه 23 آذر‌ماه سال 1387

 

ماجرای کردان گرچه کمی از تب و تاب افتاد ولی شایعه انخاب او بعنوان معاون برنامه ریزی و اقتصاد رئیس جمهوری که کار تدوین بودجه را در اختیار دارد بار دیگر او را راهیی مجلس خواهد کرد.

اما ماجرای اتاق او در وزرات نفت شنیدنی است. هنگامی که او به سمت معاونت وزیر نفت رسید، این معاونت اصلا" در این وزرات خانه وجود نداشت و بعد از او هم در اختیار کسی قرار نگرفت. دستور داد که تا دکوراسیون اتاقش را تغییر دهند. پس از این کار، او در خواست کرد تا در اتاقش یک سرویس کامل بهداشتی و حمام نیز بسازند که مجددا" این کارانجام شد.

حمام اتاق معاون وزیر نقل محافل وزارتخانه شد. پس از وزیر کشور شدنش و حرف و حدیثهائی که برای او پخش شد ماجراهای مختلفی از حمام این اتاق منتشر شد.

الان این اتاق را دو قسمت کرده اند و یک قسمت در اختیار آقای نعمت زاده مدیر عامل برکنار شده پالایش و پخش و مشاور وزیر و اتاق دیگر در اختیار نجابت مدیر عامل برکنار شده پتروشیمی و مشاور دیگر وزیر است.

در این حمام الان قفل است و هیچکس اجازه ندارد داخل آن را ببیند . آقای نجابت می گفت هر چه ما اصرار می کنیم که لااقل یکبار آن را باز کنید تا یه نگاه بیندازیم این کار را نمی کنند.