دوشنبه 2 دی‌ماه سال 1387

حرفهای گنده گنده کوچک زاده را بخوانید. خواستم آن را خلاصه کنم دیدم همه اش را باید خواند. مصاحبه جالب روزنامه اعتماد با آقای پروفسور مولانا هم امروز خواندنی بود.

البته از نامه پر محتوای موبور احمدی نژاد به خاتمی هم نباید گذشت.