یکشنبه 11 اسفند‌ماه سال 1387

به جوانک  می گه: طرف یه میکروفون دست می گیره و کنسرت آواز برگزار می کنه و همه او را بعنوان هنرمند می شناسند اما من، تا حالا چند تا پرو‍ژه بزرگ و عظیم چند ده هزار میلیاردی اجرا کرده ام اما باز هم حمال مردم به حساب میام..

جوانک گفت : مثل تفاوت بلبل و الاغ