دوشنبه 22 فروردین‌ماه سال 1384

آی عاشقای بی گناه ، ماهمه زرد و بی کسیم
تنهاییم عین آسمون ، آواره ایم عین نسیم
همه باید یاد بگیریم که مثل مجنون بزرگ
عاشق هر کسی بشیم ، آخر بهش نمی رسیم
ضرب المثل دروغ میگه
نه ... دل به دل راه نداره
عاشق و طردش می کنن
تو هیچ دلی جا نداره