چهارشنبه 1 تیر‌ماه سال 1384

تازه یک ساعت است که به منزل رسیده ام.امروز قراربود در چند میدان تجمعاتی با حضور افراد سرشناس ، در حمایت از هاشمی برگزار شود.

ساعت 6 عصر میدان ونک بودم.آقای عرب سرخی از سازمان مجاهدین امقلاب در ضلع جنوبی میدان با عده ای در حال گفتگو بود.در طرف دیگر عده ای از هواداران احمدی نژاد با مردم صحبت می کردند.کناری ایستادم و تماشاگر بودم.روزنامه شرق ویژه نامه ای چاپ کرده بود که بین مردم توزیع می شد.مردم کنجکاوانه به این جمعیت گردآمده نگاه می کردند و عده ای هم توقف می کردند و وارد بحث می شدند.

کم کم حضور جمعیت بسیار زیاد شد .مردم در گروههای چند ده نفری با هم بحث می کردند.صحنه جالبی بود.حامیان احمدی نژاد با حرارت از او دفاع می کردند.

حامیان معین با اکراه از هاشمی دفاع می کردند.اکراه از آنجا که وقتی بحثها به انتقاد از عملکرد گذشته هاشمی می رسید آنها هم آنرا تائید می کردنداما باز تاکید می کردند که به هاشمی رای بدهید.

حضور خانمها بسیار پر رنگ بود بگونه ای که در اکثر گروهها یک طرف بحث خانمها بودند.در بین حامیان احمدی نژاد خانمی حضور نداشت.

عده ای جوان که به طرز نمادین و بسیار تابلوئی موهای خود را آراسته وژل زده بودند و خط ریشهای آنچنانی گذاشته بودند و عینکهای آفتابی بسیار شیک، با عکسهای احمدی نژاد ایستاده بودند و در مباحث حضور پررنگی داشتند.اینگونه رفتار مایه خنده بسیاری شده بود.من که کلی خندیدم.

عده ای جوان حزب اللهی ،از طرفداران احمدی نژاد ، توی گرمای هوای امروز تهران با کت و شلوار مشکی در حال مباحثه بودند.پیرمردی این را تذکر داد که شما که پیراهن سفید رو شلوار می انداختید چی شد که تو این هوا با کت و شلوار حضور پیدا کرده اید.

اعلامیه هائی توزیع می شد که از قول احمدی نژاد نوشته شده بود: این یک دروغ بزرگ است که اگر فضای کشور انقلابی شود !! مدیران فقط حواسشان به عقب رفتن روسری خانمها است.

یعنی قرار است فضای کشوردر زمان او انقلابی شود و مدیرانش هم فقط به عقب رفتن روسری خانمها توجه نکنند و به مسائل دیگر هم توجه کنند.

طرفداران احمدی نژاد از عملکرد دو ساله او در شهرداری می گفتند که باعث کسب آرا زیاد او شده و منتقدان او سوال می کردند در استان اردبیل که چهار سال استاندار بود و به گفته خود خوب عمل کرده چرا نفر ششم شده است؟

ساعت 30/9 شب بود و من خسته شده بودم اما مردم هنوز حضور داشتند و با اشتیاق فراوان بحث می کردند.نکته ای که بود اینکه هچگونه در گیری فیزیکی روی نداد.

در حالیکه به عکسهای تبلیغاتی هاشمی در کنار خاتمی! نگاه می کردم، که سنگ فرش میدان ونک را پوشانده بود. به خانه  برگشتم.