جمعه 2 دی‌ماه سال 1384

به دیدارم بیا هر شب
در این تنهاْیی تنها و خدا مانند
دلم تنگ است .
بیا ای روشن ای روشن تر از لبخند .
شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهیها .
دلم تنگ است .

                                           مهدی اخوان ثالث