یکشنبه 13 فروردین‌ماه سال 1385

سیزده نوروز هم از راه رسید.چه زود دیر می شود! جشنهای سال نو که با انفجارهای چهارشنبه سوری شروع شد امروز با گشت و گذار تمام می شود.چه رسم و رسوم زیبائی، همین حداقلی را که مردم انجام می دهند ، وقتی نگاه می کنیم همه اش را زیبائی می بینیم .دیدار خویشان و بزرگان ، درست است که گله می شود چرا سالی یکبار به دیدن ما می آئید  ولی همین هم اگر حاصل شده به برکت همین سال نو است. آن زمان که نه حدیث و روایتی رواج داشته مردمان نسل در نسل این سنت کهن را بنا نهادندو پاسداشتند.

امروز هم با طبیعت گردی تمام خستگی های  این سه هفته را از تن بیرون می کنند و آماده کار و معاش می شوند. بیاد مردم زلزله زده لرستان که دیشب خانه و کاشانه اشان دراین شروع سال نو ویران شد هم باشیم.