شنبه 17 فروردین‌ماه سال 1387

به سلامتی پس از گذشت 16 روز ناقابل از سال تعطیلات پایان یافت و خیابانها دوباره شلوغ شد. مدارس که عملا" از 23 اسفند تعطیل شدند. که میشه 22 روز، نوش جان معلمان عزیز و زحمت کش، خوشمزه آنکه تو سرمای کشنده زمستان هم دو هفته ای تعطیل بودند. اونوقت فیش حقوقی شرکت نفتی ها را علم می کنند و فریاد بی عدالتی سر می دهند  که ببینید حقوقهای میلیونی می گیرند. اگر این طوری است سال تحصیلی را پنج ماهه کنند و امتحانها را شب عید تمام کنند و بعد از عید خلاص..

تو این دید و بازدیدهای عید هر جا که میزبان یا میهمان از قشر معلمین عزیز بود خانم همسر حسابی جویای احوالاتشان می شد و اگر قصد داشتند ذره ای از مشکلات معیشتی و کاری سخنی جاری کنند این مسائل را گوشزد می کرد. چرا که هر بار که تعطیلی حادث می شود ذکر خیری از این عزیزان می کند. البته آنها هم سر و کله زدن با سی چهل تا بچه را کاری سخت و طاقت فرسا عنوان می کنند.

به هر حال فعلا قرار است آینده بچه های ما را همین عزیزان جان، بسازند. پس زیاده عرضی نیست.