یکشنبه 18 فروردین‌ماه سال 1387

سال 87 را سال موش نامیدند. چه کسی ؟ معلومه از هزاران سال پیش چینی ها این کار را کردند . این شاه کار یا کار شاه ربطی به سال شکوفائی و نوآوری نداره، اون بجای خودش گرچه موش هم میتواند شکوفائی و نوآوری ببار بیاره همانگونه که در سال خوک اتحاد ملی و انسجام اسلامی به وجود آمد.

اما ستاره شناسان چینی بر این عقیده اند که سال موش سالی به ظاهر آرام ولی پر تنش خواهد بود. حتما" در این لحظه احمدی ن‍ژاد را در ذهن خود تصور کردید.

از قول "ریموند لو" که استاد مکتب فنگ شوئی است می خواندم که امسال عناصر مهم ، بر پایه های لرزان قرار می گیرد همانند قرار گرفتن زمین بر روی آب به علاوه فجایع طبیعی مرتبط با آب در سال موش اتفاق افتاده است.

نمی دانم چقدر این عقائد و باور صحیح است و تا چه میزان می توان به آن اتکا کرد.هرچه باشد دنیا حاضر سرشار از سرخوشی ها و ناملایمات است و هر گوشه ای از آن را که بگیری می توانی به یکی از این عقاید مرتبط کنی . همانند طالع بینی چینی افراد که آنقدر حخصوصیت برای متولدین ماهها ذکر می کند که به هرکس یه دو جین از آنها می رسه و همه از این همه دقت در پیشگوئی شکوفا می شوند.

 

پ ن :

سال موش بر شما مبارک ، سفره تون پر پنیر، مسیرتون بی تله ، زندگیتون خالی از گربه ، دمتون بی جارو