یکشنبه 25 فروردین‌ماه سال 1387

دیشب که تلویزیون خبر انفجار حسینیه ای در شیراز را بعنوان"خبری که هم اکنون به دستمان رسید" اعلام کرد.و به همین اندازه هم بسنده کرد. بی اختیار بیاد حسینیه  هائی افتادم که درسالهای گذشته در قم، کرج، بروجرد تخریب شدند افتادم. اما هیچکس بعنوان خبر فوری به آن نپرداخت چراکه حکم حکومتی بر آن قرار گرفته بود تا دراویش محق به داشتن حسینیه ای نباشند.

امام جمعه شیراز گفته بود همه نمازی که ما میخوانیم یکطرف، یک آمین رهبری هم یکطرف (کدام طرف؟) . حالا بعد از برگزاری نماز باران، حسینیه منفجر شده و عده ای کشته و مجروح می شوند حالا معلوم نیست کسی آمین گفته است یا نه.