یکشنبه 22 اردیبهشت‌ماه سال 1387

نمایشگاه بین المللی !! کتاب تهران در مصلی تهران امروز پایان یافت. در یکی از روزنامه ها خواندم که فرهیختگان به این نمایشگاه نرفتند.

من هم امسال به این نمایشگاه نرفتم .پس می توان نتیجه گرفت که قیمت برنج می بایست پنج هزار تومان باشد